Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lok » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 86
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
086/Z2018EKOTEC, spol.s.r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnosti podľa § 591 až 600 zák. č. 513/1991Každoročné vykonanie nestrannej kontroly stavu multifunkčného ihriska 230,00 €27.11.201826.11.2020
085Z/2018Roman MihálkaZmluva o dieloInteraktívne scénické vystúpenie 120,00 €27.11.2018nestanovený
084/Z/2018DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 ŽilinaZmluva o spracúvaní osobných údajovPoverenie Sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov podľa pokynov Prevádzkovateľa a úprava vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu.0,00 €27.11.2018nestanovený
083/Z/2018Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 BratislavaZmluva č. 834/2018 o obstaraní vystúpeniaObstaranie vystúpenia výkonných umelcov na kultúrnom podujatí90,00 €15.11.2018nestanovený
082/Z/2018Západoslovenská distribučná a.s. , Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o spolupráciSpolupráca zmluvných strán pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadení0,00 €9.11.2018nestanovený
081/Z/2018Milan Péter, Nikola HorváthováZmluva o nájme bytuNájom obecného bytu0,00 €8.11.201831.10.2021
080/Z/2018Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 01 LeviceDohoda č.18/15/010/106Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe0,00 €26.10.201831.12.2019
079/Z/2018Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ.Štúra 53, 934 01 LeviceDohoda č.18/15/012/72Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní MOS na účely aktivačného príspevku0,00 €25.10.201830.6.2020
078/Z/2018Coop Jednota Levice spotrebné družstvo, Dopravná 14, 934 01 LeviceZmluva o obchodných a dodacích podmienkachDodacie, fakturačné a platobné podmienky dodávky tovarov1 800,00 €23.10.201831.12.2018
77/Z/2018SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 BratislavaZmluva o pripojení do distribučnej sieteInštalácia zariadenia na meranie spotreby zemného plynu, vybudovanie Pripojovacieho plynovodu0,00 €13.10.2018nestanovený
076/Z/2018Laura BaloghováZmluva o dobrovoľníckej činnostiVykonávanie dobrovoľníckej činnosti na mieste určenom prijímateľom0,00 €6.10.201821.12.2018
075/Z/2018Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré MestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu kultúry narodnostných menšínPoskytnutie dotácie5 000,00 €19.9.2018nestanovený
074/Z/2018ZVS, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 01 LeviceZMLUVA č. 5/1000110769 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu0,00 €14.9.2018nestanovený
073/Z/2018SimKor s.r.o. ul.Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaKúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva č.358/2018/1Predaj nehnuteľnosti24 255,00 €8.9.2018nestanovený
072/Z/2018TIMOTHY s.r.o. Raymanova 9/2766, 080 01 PrešovNájomná zmluva k prenájmu nehnuteľnostiPrenájom nehnuteľnosti 500,00 € (jednotková)6.9.2018nestanovený
071/Z/2018KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1/360 040 01 KošiceDodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/280 zo dňa 21.09.2009Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice, Poskytovanie služieb Bezkriedy Plus0,00 €6.9.2018nestanovený
070/Z/2018K2net - Wifi, s.r.o. Jedlíkova 5, 949 11 NitraZmluva o vzájomnej spolupráciRozšírenie funkčnosti KS formou doplnenia existujúcej telekomunikačnej stavby o optický kábel0,00 €25.8.201814.8.2028
069/Z/2018Veronika Škorecová Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti13 500,00 €17.8.2018nestanovený
068/Z/2018Miroslav Slušný, Hronské Kľačany 544, 934 29 Hronské KľačanyZmluva o dieloRealizácia stavby " Chodník na ul.Hlavná Lok "7 374,666 €14.8.2018nestanovený
067/Z/2018Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré mestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18 513 04463Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu Čítam,čítaš,čítame...1 400,00 €8.8.201830.5.2019
066/Z/2018Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,Stromová 1, 813 30 BratislavaDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuposkytnutie nenávratného finančného príspevku0,00 €3.8.2018nestanovený
065/Z/2018DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaZmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancovZabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov0,00 €31.7.2018nestanovený
064/Z/2018Valéria SárekováKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti9 000,00 €27.7.2018nestanovený
063/Z/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, so sídlom Nám.Hrdinov č.1, 935 01 LeviceZMLUVA o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom v zmysle § 34.ods. 3 zákona NR SR č.18/2018 Z.z.Poverenie od prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov v oblasti agendy Práce a mzdy pre školy a školské zariadenia0,00 €25.7.2018nestanovený
062/Z/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, so sídlom Nám.Hrdinov č.1, 934 01 LeviceZMLUVA o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom uzatvorená v zmysle § 34 ods.3 zákona NR SR č.18 /2018 Z.z.Poverenie od prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov na úseku stavebnej správy, štátnej správy ochrany prírody a krajiny a sociálnych služieb.0,00 €25.7.2018nestanovený
061/Z/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.76/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014Poskytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu športu1 000,00 €17.7.2018nestanovený
060/Z/2018Ondrej Príboj, Mochovská 2962/24, 93405 LeviceMandátna zmluva aktualizácia / 2018- dodatok č.II.Vykonávanie činnosti podľa požiadaviek mandanta uvedené v Mandátnej zmluve0,00 €12.7.2018nestanovený
059/Z/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.232/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmienPoskytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry 700,00 €5.7.2018nestanovený
058/Z/2018TOPSET Solutions s.r.o. ul.Hollého 2366/25B, 900 31 StupavaZmluva o poverení spracúvaním osobných údajovPoverenie Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov0,00 €26.6.2018nestanovený
057/Z/2018Vladislav TományKúpna ZmluvaPredaj pozemku 592,00 €2.6.2018nestanovený
Položky 1-30 z 86
ÚvodÚvodná stránka