Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lok » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 118
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
118/Z/2019Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účte č. SK11 5600 0000 0023 0169 60120,00 €15.6.2019nestanovený
117/Z/2019SimKor s.r.o. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaDodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremenaZriadenie v prospech Oprávneného z vecného bremena časovo neobmedzené vecné bremeno , ako vecné právo " in personam " 0,00 €15.6.2019nestanovený
116/Z/2019Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 BratislavaZMLUVA o úvere zo ŠFRB , zml.č. 400/191/2019Poskytnutie Úveru a úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí a čerpaní Úveru 400 000,00 €13.6.2019nestanovený
115/Z/2019Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 BratislavaDodatok č.2 K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuZmena zmluvy uvedenej v článku 2 tohto Dodatku0,00 €13.6.2019nestanovený
114/Z/2019SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 BratislavaZmluva o pripojení do distribučnej sietePDS nainštalovať žiadateľovi vlastné meracie zariadenie, vybudovať Pripojovací plynovod0,00 €7.6.2019nestanovený
113/Z/2019Ing. Erika Žilkayová, Hálova 14, 851 01 BratislavaZmluva o poskytovaní auditorských služiebAudit účtovnej závierky1 800,00 €7.6.2019nestanovený
112/Z/2019IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 BratislavaDODATOK k Zmluve o spolupráci č. N20160127061 v rámci NP TSP v obciachZmena v Článku 10 Zmluvy a článku 14 Zmluvy0,00 €7.6.201931.8.2019
111/Z/2019Magic Print, s.r.o., Rovniakova 15, 851 02 BratislavaZmluva o prenájme tlačového zariadeniaPrenájom tlačových zariadení0,00 €21.5.201921.5.2021
110/Z/2019SimKor s.r.o. , ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaKúpna Zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva č. 509/2019Predaj pozemku parc. č. 479/110 560,00 €7.5.2019nestanovený
109/Z/2019SimKor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaZmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena0,00 €3.5.2019nestanovený
108/Z/2019Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 23 / 007/19Poskytnutie úveru za podmienok dohodnutých v zmluve2 050 000,00 €12.4.2019nestanovený
107/Z/2019Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 010 11 ŽilinaPrvý municipálny úver, Zmluva o úvere č.12 /009 /01, Dodatok č. 9Úročenie0,00 €12.4.2019nestanovený
106/Z/2019Hudobné centrum, príspevková organizácia, Michalská 10, 815 36 BratislavaZmluva o obstarávaní vystúpeniaZabezpečenie vystúpenia výkonných umelcov na kultúrnom podujatí90,00 €6.4.2019nestanovený
105/Z/2019innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13, 811 02 BratislavaZmluva o združenej dodávke plynuDodávka zemného plynu0,00 €13.3.2019nestanovený
104/Z/2019Východoslovenská energetika a.s. , Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny podľa čl. III.tejto Zmluvy0,00 €13.3.201931.3.2020
103/Z/2019Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1, PezinokRámcová kúpna zmluvaDodávanie potravinárskeho tovaru na základe objednávky odberateľa0,00 €9.3.201931.12.2020
102/Z/2019Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur, so sídlom 935 34 Veľký ĎurDarovacia zmluva Darovanie pozemkov0,00 €5.3.2019nestanovený
101/Z/2019SimKor s.r.o., Miloš Šimek- konateľ, Ing. Milan Korgo-konateľ, ul.Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaKúpna Zmluva č. 358 / 2019Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených v tejto kúpnej zmluve 616 000,00 €28.2.2019nestanovený
100/Z/2019Hudobná skupina Akcent Live, zastúpená Vojtechom BarányimPríkazná zmluvaZabezpečenie hudobnej produkcii 750,00 €5.2.20192.2.2019
099/Z/2019Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33, Nový Tekov č. 133Dodatok č. 1. k zmluve o poskytovaní služieb VŽPÚprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy0,00 €19.2.2019nestanovený
098/Z/2019AMIRE Colsunting s.r.o., Južná 3079/18, 93401 LeviceRámcová zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávaniaPoskytovanie odborných služieb súvisiacich s realizáciou projektu3 300,00 €14.2.2019nestanovený
097/Z/2019CO - COMPANY s.r.o., Za Humnami 511 / 52, 941 48 PodhájskaZmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochranyVypracovanie dokumentácie civilnej ochrany v rozsahu Zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov0,00 €9.2.2019nestanovený
096/Z/2019Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 BratislavaServisná zmluva č. 7919003688 EQ: 8901034518Poskytovanie servisu k zariadeniu značky Viessmann0,00 €6.2.2019nestanovený
095/Z/2019KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 040 01 KošiceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomÚprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov sprostredkovateľom v IS Virtuálna knižnica0,00 €30.1.2019nestanovený
094/Z/2019KOMENSKY,s.r.o, Park Mládeže 1/360, 040 01 KošiceZMLUVA o poskytovaní služiebč. SKP19/01/089Poskytovanie služby Škôlka KOMENSKY Plus.9,00 €30.1.2019nestanovený
093/Z/2019SimKor, s.r.o, Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaKúpna zmluva č.358/2019/1Kúpa pozemku 40 m², parc.481/3 440,00 €29.1.2019nestanovený
092/Z/2019ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaPríloha č. 3 k ZmluveZmena a doplnenie článkov zmluvy0,00 €10.1.2019nestanovený
091/Z/2019Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava Dodatok č.3 K Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ŽP č. 4-010-16/021Dodatok k zmluve, ktorým sa nahrádzajú a menia niektoré ustanovenia zmluvy,doterajšie Prílohy zmluvy a podpísané dodatky0,00 €5.1.2019nestanovený
090/Z/2019Ing. Mária Čomorová, Nám. Šoltésovej, 934 01 LeviceZmluva o dieloVypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre budovu MŠ v obci Lok7 800,00 €5.1.2019nestanovený
089/Z/2018Ing. Rastislav KubalaDohoda o vykonaní práceVykonanie práce podľa článku III. tejto dohody0,00 €19.12.2018nestanovený
Položky 1-30 z 118
ÚvodÚvodná stránka